2015. február 12., csütörtök

25 Tény A Federal Reserve-ről.
Ahogy közelítünk a Federal Reserve [FED] létrehozásának 100. évfordulójához, abszolút sürgető, hogy megértessük az amerikai néppel, hogy a FED a magja gazdasági problémáinknak. Ez egy olyan pénzredszer, melyet bankárok alkottak meg, és amely az ő javukra működik.

Az amerikaiak szeretik azt hinni, hogy „demokratikus redszerrel” rendelkeznek, azonban nincs semmi „"demokratikus” a Federal Reserve-vel kapcsolatosan. Nem választott, egy privát központi bankból való központi, nem felelősségre vonható egyének működtetik pénzügyi rendszerünket, és igazgatják gazdaságunkat. Van egy ok, amiért pénzügyi piacaink unott arccal reagálnak, amikor Barack Obama a gazdasággal kapcsolatosan mond valamit, viszont nagyot kilengnek, akármikor a Federal Reserve (volt) elnöke,  Ben Bernanke kinyitja a száját.

A Federal Reserve-nek sokkal nagyobb hatalma van az USA gazdasága felett, mint amit valaha is bárki más gyakorolt volna ekkora mozgástérrel! A Fed a legnagyobb piramisjáték a világ történelmében, és ha az amerikai nép megértené, valójában hogyan működik, mérgesen ráznák az öklüket, hogy azonnal töröljék el. A következő 25 gyors tény a Federal Reserve-ről, amit mindenkinek tudni kellene...

1.) Az USA történelmében a legnagyobb gazdasági fejlődés időszaka akkor volt, amikor nem volt központi bank.

2.) Az Egyesült Államoknak sosem volt olyan elnöke, akinek folyamatos gondja lett volna az inflációval, amíg meg nem alkották a Federal Reserve-t. A FED létrehozása előtti évszázadban az átlag éves infláció mértéke hozzávetőleg fél százalék volt. A Fed létrehozásának évszázadában az átlagos éves infláció ráta kb. 3,5 százalék volt, és még magasabb lenne ennél, ha az inflációs számokat nem manipulálnák oly durván.

3.) Még a hivatalos számokat is használva, az USA dollár értéke több mint 95 százalékkal csökkent, a Fed létrehozásának közel 100 éve óta. 

4.) A Jekyll szigeten, Georgia-ban, 1910 novemberében, a titkos összejövetelen, mely során a Federal Reserve terve megfogant, részt vett az USA szenátora Nelson W. Aldrich, a kincstári államtitkár, A.P. Andrews és képviselők egész serege a Wall Street bank felsőbb testületéből.

5.) 1913-ban a kongresszus azt ígérte, hogy ha a Federal Reserve törvényét átnyújtják, akkor ez az üzleti körforgás fogalmát kiirtja.

6.) A következő közvetlenül a Fed hivatalos küldetésének állítása: „Biztosítani a nemzetnek egy biztonságosabb, rugalmasabb és stabilabb monetáris és pénzügyi rendszert. Az évek során a bankügyletekben és a gazdaságban a szerepe terjeszkedett.”

7.)  Nem véletlen, hogy egy állandó adóbevételt vezettek be ugyanabban az évben, amikor a Federal Reserve rendszerét megalapították. Az egész elképzelés az volt, hogy a vagyont a zsebünkből a szövetségi kormányhoz helyezzék át, és a szövetségi kormánytól a bankárokhoz.

8.) A Federal Reserve létrehozásának 20 évén belül, az USA gazdasága a nagy gazdasági világválságba süllyedt.

9.) Ha el tudják hinni, 10 különböző gazdasági recesszió volt 1950 óta. A Federal Reserve megalkotta a „dotcomlufit”, a Federal Reserve hozta létre a „lakásügyi buborékot”, és most teremtette meg a legnagyobb "kötvény" lufit a bolygó történelmében. 

10.) Egy hivatalos kormány jelentésnek megfelelően, a Federal Reserve 16,1 trillió dollárt keresett a nagy bankoknak adott rejtett kölcsönökben a legutóbbi pénzügyi válság során. A következő egy lista a kölcsönt elfogadókról, melyet közvetlenül a jelentés 131. oldaláról vettek...

Citigroup – $2.513 trillion

Morgan Stanley – $2.041 trillion

Merrill Lynch – $1.949 trillion

Bank of America – $1.344 trillion

Barclays PLC – $868 milliárd

Bear Sterns – $853 milliárd

Goldman Sachs – $814 miliárd

Royal Bank of Scotland – $541 milliárd

JP Morgan Chase – $391 milliárd

Deutsche Bank – $354 milliárd

UBS – $287 milliárd

Credit Suisse – $262 milliárd

Lehman Brothers – $183 milliárd

Bank of Scotland – $181 milliárd

BNP Paribas – $175 milliárd

Wells Fargo – $159 milliárd

Dexia – $159 milliárd

Wachovia – $142 milliárd

Dresdner Bank – $135 milliárd

Societe Generale – $124 milliárd

“All Other Borrowers” – $2.639 trillion


11.)  A Federal Reserve szintén fizetett ezeknek a bankoknak 659,4 milliót díjakban, hogy segítse „adminisztrálni” ezeket a titkos kölcsönöket.

12.)  A Federal Reserve hozzvetőleg 2,75 trillió dollárt hozott létre a semmiből, és injektált be a pénzügyi rendszerbe az elmúlt öt évben. Ez engedte meg a tőzsdének, hogy példa nélküli magaslatokban szárnyaljon, azonban ez is okozta azt, hogy a pénzügyi rendszer szélsőségesen instabillá vált.

13.)  Azt mondták nekünk, hogy a „quantitative easing” célja azt volt, hogy segítse a „gazdaság stimulálását”, azonban ma a Federal Reserve valójában fizet a nagy bankoknak, hogy ne adjanak kölcsön 1,8 trillió dollárt „többlettartalékban”, melyet a Fed-nél parkoltattak idáig.

14.) A „quantitative easing” elsöprően előnyös azoknak, akik a részvényeket és más pénzügyi befektetéseket birtokolják. Más szavakkal, a „quantitative easing” elsöprően előnyös a nagyon gazdagoknak. Még Barack Obama is bevallotta, hogy a bejövő haszon 95 százaléka  ahhoz a "bizonyos" 1%-hoz vándorol - amióta ő az elnök! 

15.) A rés a felső 1% és az ország többi része között most nagyobb, mint ami az 1920-as évek óta volt.

16.)  A Federal Reserve hevesen vitatta a szövetségi bíróság előtt, hogy „ő nem egy ügynöksége” a szövetségi kormánynak, következésképpen nem alanya az információ szabadság törvényének.

17.) A Federal Reserve nyíltan bevallja, hogy a 12 regionális Federal Reserve bankot a magánbankokhoz igen hasonlatosan szervezték.

18.) A regionális Federal Reserve bankok részvénycsomagokat bocsátanak ki a „tag bankoknak”, akik őket tulajdonolják.

19.) A Federal Reserve rendszer nagyban kedvez a legnagyobb bankoknak. 1970-ben, az öt legnagyobb USA bank az USA bankszektor vagyonának 17 százalékát tartotta. Ma az öt legnagyobb USA bank az USA bankszektor vagyonának 52 százalékát tartja.

20.) A Federal Reserve-től azt várják el, hogy „szabályozza” a nagy bankokat, azonban semmit sem tett, hogy megállítson egy 441 trillió dollár kamatráta derivatíva lufit az inflációtól, mely abszolút el tudná pusztítani az egész pénzügyi rendszerünket. 

21.) A Federal Reserve-t arra tervezték, hogy örökös adósság gépezet legyen. A bankárok, akik tervezték, azt szándékozták, hogy csapdába csalják az USA kormányát egy örökös adósság spirálba, melyből valószínűleg sosem fog tudni kiszabadulni. Mióta a Federal Reserve-t megalapították közel 100 évvel ezelőtt, az USA nemzeti adóssága több mint 5000-szeresére nőtt! Ma ez a legutóbbi adatok szerint már meghaladta a 18 trillió dollárt!!!

22.)  Az USA kormánya több mint 400 milliárd dollárt fog költeni  a nemzeti adósság kamatára ebben az évben.

23.) Ha az átlagos kamatráta az USA kormányának adósságán csupán 6 százalékra emelkedik (és sokkal magasabb volt ennél a múltban), több mint egy trillió dollárt fogunk kifizetni évente csak a nemzeti adósság kamataira! 

24.) Az USA alkotmányának 8. részének első cikkeje szerint, az USA kongresszus az egyetlen, akinek hatalma van a „pénzveréshez, az abbóli érték szabályozásához, és a külföldi pénzek felett, valamint a súlyok és mértékek sztenderdjének fixálásához.” Tehát, pontosan miért is teszi ezt a Federal Reserve?

25.) Számos lehetséges alternatív pénzrendszer van, azonban ezen a ponton az összes 187 nemzet, aki az IMF-hez tartozik, rendelkezik egy központi bankkal. Azt várják el, hogy elhiggyük, hogy ez csupán valamiféle bizarr véletlen?

Ez a cikk először az „economic collapse blog”-on jelent meg. Michael Snyder egy író, szószóló, és aktivista, aki a saját blogját írja és szerkeszti, „The American Dream and Economic Collapse Blog”


Magellán 


  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése